Opravy a kalibrácie meracej techniky: Akreditované kalibračné laboratórium č. 2273
HES, s.r.o.: akreditovaná kalibrační laboratoř - měřicí přístroje - kalibrace měřidel - metrologie
českyslovenkyenglishdeutsch

Měřené veličiny

Príloha k osvedčeniu o akreditácii (.pdf)

Väčšinu týchto kalibrácií sme schopní prevádzať i MIMO STÁLYCH PRIESTOROV– kalibrácie výjazdom. Tieto veličiny sú označené hviezdičkou (*).


Tlak

 • kalibrácia: deformačné tlakomery, prevodníky tlaku, číslicové tlakomery, kalibrátory tlaku, letecké tlakové výškomery, letecké tlakové rýchlomery, letecké tlakové kalibrátory (ADTS)

Jednosmerné napätie

 • kalibrácia: voltmetre jednosmerné analógové a digitálne do 6,5 digitov, jednosmerné kalibrátory a zdroje jednosmerného napätia, elektrické časti pH metrov a pH simulátorov, elektrické časti meračov a simulátorov teploty pomocou termočlánkov

Elektrické časti meračov teploty a pH

 • kalibrácia: voltmetre jednosmerné analógové a digitálne do 6,5 digitov, jednosmerné kalibrátory a zdroje jednosmerného napätia, elektrické časti pH metrov a pH simulátorov, elektrické časti meračov a simulátorov teploty pomocou termočlánkov

Striedavé napätie

 • voltmetre striedavé analógové a digitálne do 6,5 digitov, striedavé kalibrátory a zdroje striedavého napätia

Jednosmerný prúd

 • kalibrácia: ampérmetre jednosmerné analógové a digitálne do 6,5 digitov, jednosmerné kalibrátory, kliešťové ampérmetre a zdroje jednosmerného prúdu

Striedavý prúd

 • kalibrácia: ampérmetre striedavé analógové a digitálne do 6,5 digitov, striedavé kalibrátory, kliešťové ampérmetre a zdroje striedavého prúdu

Jednosmerný odpor

 • kalibrácia: ohmmetre, odporové mostíky, technické kompenzátory, odporové dekády, etalóny odporu, kalibrátory odporu, merače izolácií a prechodových odporov, elektrické časti meračov a simulátorov teploty pomocou RTD odporov

Elektrické časti meračov teploty pomocou RTD odporov

 • kalibrácia: ohmmetre, odporové mostíky, technické kompenzátory, odporové dekády, etalóny odporov, kalibrátory odporov, merače izolácií a prechodových odporov, elektrické časti meračov a simulátorov teploty pomocou RTD odporov

Striedavý odpor

 • kalibrácia: merače striedavého odporu a vodivosti do frekvencie 13 MHz, etalóny striedavého odporu a vodivosti

Kapacita

 • kalibrácia: merače kapacity, kapacitné mosty, etalóny kapacity, kapacitné dekády

Indukčnosť

 • kalibrácia: merače indukčnosti, etalóny indukčnosti a indukčné dekády

Kmitočet

 • kalibrácia: NF a VF čítače, NF a VF generátory, kmitočtové meniče, etalóny kmitočtu, komparátory kmitočtu a generátory impulzov, stopky, časovače a merače času

Nelineárne zkreslenie THD

 • kalibrácia: merače nelineárneho zkreslenia a generátory sínusového signálu

VF výkon

 • kalibrácia: merače a zdroje VF výkonu a spektrálne analyzátory, rádiokomunikačné a rádionavigačné testery

VF napätie

 • kalibrácia: merače a zdroje VF napätia

VF zoslabenie

 • kalibrácia: VF odporové zoslabovače a merače zoslabenia

AM modulácie

 • kalibrácia: generátory amplitúdovo modulovaného signálu a merače amplitúdovej modulácie

FM modulace

 • kalibrácia: generátory frekvenčně modulovaného signálu a měřiče frekvenční modulace

Jednosmerný a NF výkon

 • kalibrácia: kliešťové, jednosmerné a striedavé wattmetre

Činiteľ odrazu

 • kalibrácia: meranie impedančného prispôsobenia na 50 Ohm impedancií

Napätie nad 1000V

 • kalibrácia: jednosmerné a striedavé zdroje vysokého napätia, jednosmerné merače vysokého napätia

Časové značky

 • kalibrácia: merač časových impulzov

Doba nábehu

 • kalibrácia: osciloskopy

Impedancia

 • kalibrácia: přístroje pro revize elektrických sítí a etalony impedance odporového charakteru

Jednosmerný pomer napätia

 • kalibrácia: deliče jednosmerného napätia

Stratový činiteľ kapacity na 1 kHz

 • kalibrácia: merače stratového činiteľa D

AC/DC diferencia napätia

 • kalibrácia: kalibrácie meradiel a zdrojov striedavého napätia metódou AC/DC diferencie

Fázový posuv

 • kalibrácia: zdroje fázovo posunutého signálu
 
 

© 2024 HES s.r.o., tvorba webů PUXdesign